”Ja, nu när man testat på det tror jag det”

 

”Ja, nu när man testat på det tror jag det” är svaret från en av de övande på frågan om han skulle känna igen symptom på syrebrist, under flygning?

I november fick alla flygelever på TFHS prova på sina egna reaktioner på hypoxi och hur det kändes att få syrgas. I videoklippet berättar några av eleverna om sina upplevelser och vi kan bocka av en rad av typiska symptom på hypoxi; yrsel, kognitiv påverkan, tröghet, värmekänsla, synpåverkan, pulsökning mm.

En nyttig övning och värdefull erfarenhet att ta med sig tyckte alla kursdeltagare. De allra flesta upplevde mycket tydliga symptom medan några få hade hoppats känna mer symptom av syrebrist. Detta är också är en viktig erfarenhet – det är förstås säkrare att känna tydliga, tidiga symptom vid syrebrist på grund av ett kabintrycksfall, än att sjunka till låga nivåer av syremättnad i blodet utan så mycket symptom.

2018-12-09T19:27:21+00:00